Trénersko-metodická komisia

Členovia
Slavomír Koba
Lukáš Lörinc
Komisia neprijala v sezóne 2023/2024 žiadne rozhodnutia.