Trénersko-metodická komisia

Členovia
Slavomír Koba
Lukáš Lörinc
Komisia neprijala v sezóne 2022/2023 žiadne rozhodnutia.