Matričná komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-MK-2020/2021-0011Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2020/2021-0010Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2020/2021-0009Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2020/2021-0008Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2020/2021-0007Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2020/2021-0006Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2020/2021-0005Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2020/2021-0004Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2020/2021-0003Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2020/2021-0002Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2020/2021-0001Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky