Matričná komisia

Tajomníci
Ján Mano
Komisia neprijala v sezóne 2023/2024 žiadne rozhodnutia.