Výkonný výbor

Komisia neprijala v sezóne 2024/2025 žiadne rozhodnutia.