Výkonný výbor

Komisia neprijala v sezóne 2022/2023 žiadne rozhodnutia.