Disciplinárna komisia
Členovia
Ján Šimko
Miloš Fedák
Lukáš Ondráček
Vladimír Lisák
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-DK-2020/2021-0078Odvolanie sa voči uzneseniu DK
MI-DK-2020/2021-0077Odvolanie sa voči uzneseniu DK
MI-DK-2020/2021-0076Nedostatky natáčania videozáznamu zo stretnutia
MI-DK-2020/2021-0075Nedostatky natáčania videozáznamu zo stretnutia
MI-DK-2020/2021-0074DP - nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2020/2021-0073DP - nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2020/2021-0072DS - ČK po 2. ŽK (čl.37/3,5)
MI-DK-2020/2021-0071DS - odvolanie sa voči uzneseniu
MI-DK-2020/2021-0070DS - upozornenie (čl.9/1a), sankcia (čl.47/1c,2c), ochranné opatrenie (čl.43/1,2o)
MI-DK-2020/2021-0069DS - odvolanie sa voči uzneseniu
MI-DK-2020/2021-0068DS - ČK (čl.48/1b, 2a)
MI-DK-2020/2021-0067DS - po 5.ŽK (čl37/5a)
MI-DK-2020/2021-0066DS - ČK (čl.46/1a, 2)
MI-DK-2020/2021-0065DS - podnet od KR, HNS (čl.49/1b,2b)
MI-DK-2020/2021-0064DS - ČK (čl.49/1c, 2c)
MI-DK-2020/2021-0063DS - ČK (čl.48/1c, 2b)
MI-DK-2020/2021-0062DS - ČK (čl.46/1a, 2)
MI-DK-2020/2021-0061DS - ČK (čl.48/1c, 2b)
MI-DK-2020/2021-0060DS - ČK (čl.45/1, 2a)
MI-DK-2020/2021-0059DS - podnet od manažéra ISSF Močarany
MI-DK-2020/2021-0058DS - podnet od R, HNS priaznivcov, čl.58/1d,g,3,4
MI-DK-2020/2021-0057DS - podnet od R, porušenie povinnosti čl.57/1a,c,2
MI-DK-2020/2021-0056DS - žiadosť, podm. upustenie (čl.41/1, 2)
MI-DK-2020/2021-0055DS - žiadosť, podm. upustenie (čl.41/1, 2)
MI-DK-2020/2021-0054DS - žiadosť, podm. upustenie (čl.41/1, 2)
MI-DK-2020/2021-0053Nevyloženie videozáznamu na server SFZ na futbalnet
MI-DK-2020/2021-0052DP - nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2020/2021-0051DP - nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2020/2021-0050DS - žiadosť, podm. upustenie (čl.41/1, 2)
MI-DK-2020/2021-0049DS - ČK po 2. ŽK (čl.37/3,5)
MI-DK-2020/2021-0048DS - ČK (čl.45/1, 2a)
MI-DK-2020/2021-0047Predčasne ukončené stretnutie
MI-DK-2020/2021-0046DS - ČK (čl.49/1b, 2b)
MI-DK-2020/2021-0045DS - ČK (čl.45/1, 2a)
MI-DK-2020/2021-0044Odhlásenie družstva zo súťaže
MI-DK-2020/2021-0043Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2020/2021-0042Nedostatky natáčania videozáznamu zo stretnutia
MI-DK-2020/2021-0041DP - nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2020/2021-0040DS - ČK (čl.46/1a, 2)
MI-DK-2020/2021-0039DS - ČK (čl.49/1b, 2b)
MI-DK-2020/2021-0038DS - podnet od KR, HNS (čl.49/1b,2b)
MI-DK-2020/2021-0037DS - ČK po 2. ŽK (čl.37/3)
MI-DK-2020/2021-0036DS - žiadosť, podm. upustenie (čl.41/1, 2)
MI-DK-2020/2021-0035DS - žiadosť, podm. upustenie (čl.41/1, 2)
MI-DK-2020/2021-0034DP - nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2020/2021-0033DS - ČK (čl.56/1,2)
MI-DK-2020/2021-0032DS - žiadosť, podm. upustenie (čl.41/1, 2)
MI-DK-2020/2021-0031Nedostatky natáčania videozáznamu zo stretnutia
MI-DK-2020/2021-0030Nevyloženie videozáznamu na server SFZ na futbalnet
MI-DK-2020/2021-0029DS - ČK (čl.47/1a, 2a)