Disciplinárna komisia

Členovia
Patrik Rapáč
Ján Špivák
Silvia Floriánová
Vladimír Lisák
MI-DK-2024/2025-0002

ČK podľa čl. 49/1b, 2b DP
MI-DK-2024/2025-0001

ČK podľa čl. 49/1b, 2b DP