Disciplinárna komisia

Členovia
Silvia Floriánová
Vladimír Lisák
MI-DK-2022/2023-0018

DS- pozastavenie výkonu športu po ČK čl. 49/1b, 49/2b DP
MI-DK-2022/2023-0017

upustenie od zvyšku DS, čl.. 41/1,2 DP
MI-DK-2022/2023-0016

Nevysielanie rozhlasovej relácie
MI-DK-2022/2023-0015

Nevysielanie rozhlasovej relácie
MI-DK-2022/2023-0014

Nenahranie funkcionárov do systému ISSF