Komisia delegátov

Tajomníci
Ján Mano
Komisia neprijala v sezóne 2022/2023 žiadne rozhodnutia.