Revízna komisia
Členovia
Juraj Kriška
Dušan Guľáš
Tajomníci