Revízna komisia

Členovia
Dušan Guľáš
Juraj Kriška
Komisia neprijala v sezóne 2024/2025 žiadne rozhodnutia.