Revízna komisia

Členovia
Dušan Guľáš
Juraj Kriška
Komisia neprijala v sezóne 2022/2023 žiadne rozhodnutia.