Revízna komisia

Členovia
Dušan Guľáš
Juraj Kriška
Komisia neprijala v sezóne 2023/2024 žiadne rozhodnutia.