Komisia rozhodcov

Členovia
Maroš Kurtak
Ladislav Popik
Oto Palinský
Anton Stretavský
Ján Mano
Ján Špivák
MI-KR-2022/2023-0013

Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2022/2023-0012

Žiadosť o zrušenie delegácie
MI-KR-2022/2023-0011

Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2022/2023-0010

Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2022/2023-0009

Žiadosť o nedelegovanie