Komisia rozhodcov
Členovia
Vladimír Lisák
Maroš Kurtak
Anton Stretavský
Ján Mano
Ján Špivák
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-KR-2020/2021-0037Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2020/2021-0036Žiadosť o zrušenie delegácie
MI-KR-2020/2021-0034Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2020/2021-0033Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2020/2021-0032Žiadosť o zrušenie delegácie
MI-KR-2020/2021-0031Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2020/2021-0030Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2020/2021-0029Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2020/2021-0028Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2020/2021-0027Žiadosť o zrušenie delegácie
MI-KR-2020/2021-0026Výzva na odstúpenie z funkcie
MI-KR-2020/2021-0025Žiadosti FK o zmenu delegovaného R
MI-KR-2020/2021-0024Sťažnosť na výkon R
MI-KR-2020/2021-0023Sťažnosť na výkon R
MI-KR-2020/2021-0022Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2020/2021-0021Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2020/2021-0020Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2020/2021-0019Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2020/2021-0018Žiadosť o zrušenie delegácie
MI-KR-2020/2021-0017Pochvala na výkon R
MI-KR-2020/2021-0016Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2020/2021-0015Sťažnosť na výkon R
MI-KR-2020/2021-0014Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2020/2021-0013Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2020/2021-0012Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2020/2021-0011Pochvala na výkon R
MI-KR-2020/2021-0010Žiadosti FK o doplnenie obsadenia R
MI-KR-2020/2021-0009Žiadosť o vzhliadnutie videozáznamu
MI-KR-2020/2021-0008Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2020/2021-0007Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2020/2021-0006Sťažnosť na výkon R
MI-KR-2020/2021-0005Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2020/2021-0004Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2020/2021-0003Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2020/2021-0002Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2020/2021-0001Žiadosť o nedelegovanie