Športovo-technická komisia
Členovia
Marek Michlovič
Lukáš Bodnár
Ladislav Popik
Igor Gaľa
Marek Žofčák
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-STK-2020/2021-0049Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0048Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0047Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0046Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia - Nariadenie ŠTK
MI-STK-2020/2021-0045Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0044Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia - Nariadenie ŠTK
MI-STK-2020/2021-0043Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0042nenastúpenie na stretnutie
MI-STK-2020/2021-0041nenastúpenie na stretnutie
MI-STK-2020/2021-0040nenastúpenie na stretnutie
MI-STK-2020/2021-0039nenastúpenie na stretnutie
MI-STK-2020/2021-0038Zmena termínu / HP stretnutia - Nariadenie ŠTK
MI-STK-2020/2021-0037Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0036Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0035Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0034Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0033Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0032Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0031Odvolanie voči rozhodnutiu ŠTK
MI-STK-2020/2021-0030Nedohratie stretnutia
MI-STK-2020/2021-0029nenastúpenie na stretnutie
MI-STK-2020/2021-0028Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia - Nariadenie ŠTK
MI-STK-2020/2021-0027Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0026Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0025Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0024Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0023Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0022Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0021Žiadosť o zrušenie stretnutia
MI-STK-2020/2021-0020Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0019Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0018nenastúpenie na stretnutie
MI-STK-2020/2021-0017Žiadosť o odhlásenie družstva zo súťaže
MI-STK-2020/2021-0016Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia - Nariadenie ŠTK
MI-STK-2020/2021-0015Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0014Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0013nenastúpenie na stretnutie
MI-STK-2020/2021-0012Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0011nenastúpenie na stretnutie
MI-STK-2020/2021-0010Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia - Nariadenie ŠTK
MI-STK-2020/2021-0009Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia - Nariadenie ŠTK
MI-STK-2020/2021-0008Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia - Nariadenie ŠTK
MI-STK-2020/2021-0007Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0006Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0005Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0004Námietka voči neoprávnenému štartu hráča
MI-STK-2020/2021-0003Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-STK-2020/2021-0002Odhlásenie zo súťaže
MI-STK-2020/2021-0001Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia