Športovo-technická komisia

Členovia
Jozef Bali - Jenčik
Marek Michlovič
Ján Špivák
Igor Gaľa
Erik Anguš
MI-STK-2023/2024-0102

Neúplne vyloženie videozáznamu na server SFZ na futbalnet:
MI-STK-2023/2024-0101

Nevyloženie videozáznamu na server SFZ na futbalnet:
MI-STK-2023/2024-0100

Nenahranie funkcionárov do systému ISSF:
MI-STK-2023/2024-0099

nenastúpenie na stretnurtie:
MI-STK-2023/2024-0098

Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: