Komisia mládeže

Tajomníci
Ján Mano
Komisia neprijala v sezóne 2024/2025 žiadne rozhodnutia.