Volebná komisia

Členovia
Vladimír Koba
Maroš Mráz
Ján Pšak
Komisia neprijala v sezóne 2022/2023 žiadne rozhodnutia.