Volebná komisia

Členovia
Vladimír Koba
Maroš Mráz
Ján Pšak
Komisia neprijala v sezóne 2023/2024 žiadne rozhodnutia.