• Futbalnet»
  • Oblastný futbalový zväz Michalovce
Články a novinky ObFZ

Letný seminár rozhodcov a delegátov ObFZ Michalovce

Ján Mano|Aktualizované 27. júl 2020 o 07:09

Letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2020/2021, ktorý sa konal v piatok 24.07.2020 od 16:00 h. v reštaurácii VÝŠKOVÁ v  Michalovcich zahájil lektor vzdelávania komisie rozhodcov ObFZ Ján Mano. Na úvod pozdravil všetkých rozhodcov a delegátov súťaží ObFZ a spomenul výnimočnú situáciu, kde pre koronavírus sa neodohrala jarná časť súťažného ročníka 2019/2020.  Jeho hlavnou náplňou bolo ozrejmenie pravidla XII - zakázaná hra rukou, vydanie pokynov k sezóne 2020/2021 súťaží ObFZ, podrobné vysvetlenie zmien a doplnkov pravidiel futbalu platných od 1.7.2020 a oboznámiť sa s manuálom pri organizovaní stretnutí ObFZ pre Covid 19.

Po úvodnom vystúpení lektora vzdelávania komisie rozhodcov o slovo požiadal Ján  Šimko - predseda DK ObFZ. Prítomných rozhodcov a  delegátov požiadal o dodržiavanie disciplinárneho poriadku v prípade výskytu prejavov nešportového správania sa hráčov a členov realizačných  tímov. Taktiež ich vyzval na presný popis priestupkov v elektronickom  zápise o stretnutí v ISSF po udelení žltej, alebo červenej karty. O slovo tiež požiadal Ladislav Popík - člen ŠTK ObFZ, ktorý prítomným pripomenul uvádzanie potrebných náležitosti pre ŠTK v elektronických zápisoch o stretnutí.

Potom v programe pokračoval Ján Mano - lektor vzdelávania ObFZ. V prvej  časti sa venoval výkladu pravidla futbalu XII - zakázana hra rukou, podrobnému vysvetleniu zmien a doplnkov pravidiel  futbalu platných od 1.7.2020 a vidaniu pokynov pre rozhodcov a delegátov do jesennej časti sezóny  2020/2021. Vyzval, aby rozhodcovia a  delegáti, ktorí budú delegovaní na stretnutia VII.L mužov upozornili  funkcionárov na povinnosť vkladania videozáznamov na server SFZ -  futbalnet a dodržiavanie hygienických opatrení ohľadom koronavírusu. V druhej časti Maroš Kurtak - člen KR ObFZ oboznámil rozhodcov a delegátov s manuálom pri organizovaní stretnutí ObFZ pre Covid 19.

Na záver seminára Ján Mano zaželal  rozhodcom a delegátom veľa úspechov pri vedení a rozhodovaní stretnutí v  sezóne 2020/2021.

Súvisiace články