• Futbalnet»
  • Západoslovenský futbalový zväz

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE SFZ k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR

Aktualizované 5. nov 2020 o 14:02

Oznam sekretariátu

(Zdroj: ZsFZ, Autor: ZsFZ)

Usmernenie k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 12/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020 v spojení s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri  ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 11/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020 a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 693/2020 z 28.10.2020 a uznesenie vlády SR č. 704/2020 zo 4.11.2020. 

aktualizovane-usmernenie-sfz-do-14112020[2].pdf