Disciplinárna komisia
Členovia
Ivan Minárčiný
Jozef Mamis
Peter Bachratý
Peter Samek
Jozef Šmidovič
Tajomníci