Aktuálne platné štatúty odborných komisií ZsFZ vo formáte *.pdf na stiahnutie:

 

Štatút Športovo-technickej komisie ZsFZ

Štatút Disciplinárnej komisie ZsFZ

Štatút Komisie rozhodcov a delegátov zväzu ZsFZ

Štatút Odvolacej komisie ZsFZ