Západoslovenský futbalový zväz

  Západoslovenský futbalový zväz

  Futbalnet

  Štatúty komisií ZsFZ

   Aktuálne platné štatúty odborných komisií ZsFZ vo formáte *.pdf na stiahnutie:

    

   Štatút Športovo-technickej komisie ZsFZ

   Štatút Disciplinárnej komisie ZsFZ

   Štatút Komisie rozhodcov a delegátov zväzu ZsFZ

   Štatút Odvolacej komisie ZsFZ