• Futbalnet»
 • Západoslovenský futbalový zväz

Štatúty komisií ZsFZ

  Aktuálne platné štatúty odborných komisií ZsFZ vo formáte *.pdf na stiahnutie:

   

  Štatút Športovo-technickej komisie ZsFZ

  Štatút Disciplinárnej komisie ZsFZ

  Štatút Komisie rozhodcov a delegátov zväzu ZsFZ

  Štatút Odvolacej komisie ZsFZ