Pravidlá futbalu a ďalšie materiály na stiahnutie:


Pravidlá futbalu 

  • pravidlá futbalu platné od 1.6.2019,  po úprave 22.01.2020  


Zmeny v pravidlách futbalu 2019_2020Pravidlá futbalu

  • pravidlá futbalu platné od 1.6.2018

Zmeny v pravidlách futbalu 2018/2019

  • zmeny v pravidlách futbalu 1.6.2018

Pravidlá futbalu

  • pravidlá futbalu platné od 1.6.2015

 

Zmeny futbalových pravidiel platné od 1.7.2016

  • Zmeny futbalových pravidiel platné od 1.7.2016

 

Učme sa hrou 

  • Pravidlá a metodické odporúčania SFZ pre súťaže žiakov a prípraviek

 

Pravidlo XI. Hráč mimo hry

  • prezentácia s vysvetlením

Pravidlo XII. Zakázaná hra rukou

  • prezentácia s vysvetlením (autor J. Marko)

Otázky a odpovede z pravidiel futbalu

  • autor Ján Fašung