Mebo a priezvisko Funkcia Zástupca
Ladislav Gádoši predseda ZsFZ ZsFZ
Ján Panák člen VV ObFZ Považská Bystrica
Štefan Korman podpredseda ZsFZ ObFZ Nitra
Peter Kováč člen VV ObFZ Nové Zámky
František Urban člen VV ObFZ Levice
Miroslav Guček člen VV ObFZ Senica
Vladimír Hracho člen VV ObFZ Trnava
Anton Laco člen VV ObFZ Prievidza
Pavol Šípoš člen VV ObFZ Topoľčany
František Nagy člen VV ObFZ Komárno
Ivan Gróf člen VV ObFZ Trenčín
Ervín Kiss člen VV ObFZ Galanta
Arpád Benovič člen VV ObFZ Dunajská Streda