Sekretariát ZsFZ

  Meno a priezviskoFunkciaTelefónne čísloE-mailová adresa

  Ľubomír Zábojník

  vedúci sekretár0911 265 687

  zsfz@futbalsfz.sk / lubomir.zabojnik@futbalsfz.sk

  Mária Bartošová

  sekretár, matrikár

  0911 353 750

  zsfz@futbalsfz.sk / maria.bartosova@futbalsfz.sk


  Západoslovenský futbalový zväz

  Rázusová 23

  949 01 Nitra