Hlavné menu

Úplné znenie Registračného a prestupového poriadku (RaPP)

Marcel Eperješi|10. jún 2016 o 02:00

VV SFZ schválil zmeny a úpravu RaPP

Do nového súťažného ročníka po novom . RaPP nadobúda účinnosť od 15.6.2016

Registračný a prestupový poriadok účinný od 15.6.2016

 

VV SFZ na svojom zasadnutí schválil novelizáciu RaPP vzhľadom na pripomienky UEFA a na základe Zákona o športe. 

RaPP pozná nové výrazy a to : 

V prípade prestupu amatéra sa súhlas materského klubu vyžaduje len počas registračného obdobia s obmedzením podľa článku 19 ods. 2 písm. b) a d). Za prestup amatéra vzniká materskému klubu nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Dohoda podľa predchádzajúcej vety musí mať písomnú formu alebo musí byť uzatvorená prostredníctvom ISSF. 

 

Výška odstupného za hráča amatéra podľa čl.37 - menili sa vekové hranice a výška odstupného : 

Tabuľka odstupného za amatéra 

Súvisiaci obsah

Nachádzate sa tu: