Úradné oznamy odborných komisií VsFZ

Úradná správa VsFZ ŠTK a losovacie čísla 2022/2023

30. jún 2022 o 21:38
Losovacie čísla 2022-2023 30.6.2022.pdf

1. ŠTK oznamuje FK, že na webovej stránke VsF sú vydané losovacie čísla s uvedenými žrebovacími číslami. Do termínu dňa 4.7.2022 je možné vykonať zmeny žrebovacích čísel na základe vzájomnej dohody a výmeny prostredníctvom zadania na ŠTK cez ISSF . Po tomto termíne sa zadajú žrebovacie čísla do konečného žrebovania. Vzájomnú dohodu s výmenou žrebovacích čísiel hláste na mail – jerfonosro@gmail.com

2. ŠTK upozorňuje FK na úhradu zberných faktúr v stanovených termínoch splatnosti. V prípade neuhradenia zberných faktúr v termíne splatnosti nebudú družstva uvedeného FK zaradené do súťaží VsFZ.

Disciplinárna komisia VsFZ

DK VsFZ oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2021/2022 napomínaný 5., 9., 12. ŽK alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2021/2022 napomínaný 3., 5., 7. ŽK, podľa čl. 37/7 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2022/2023. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť.

Sadzobník: Dospelí – 50€, Mládež – 30€

DK VsFZ upozorňuje všetky kluby, hráčov, členov realizačných tímov a funkcionárov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie uložené (nevykonané v celom rozsahu) v súťažnom ročníku 2021/2022 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2022/2023.

 

OFK Slovan Poproč (V. liga KG). Za HNS divákov a funkcionárov (hrubé urážky DO a družstva H) počas stretnutia 25. kola V. ligy KG: OFK Slovan Poproč – MFK Rožňava, podľa čl.58/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 300€+10€ podľa čl.58/3 a čl. 12 DP.

Baník Richard 1203350 (V. liga KG). Na základe správy DZ, podanie R cez ISSF a vlastných šetrení za telesné napadnutie hráča H po stretnutí 25. kola V. ligy KG: OFK Slovan Poproč – MFK Rožňava, podľa čl.50/1b DP ukladá DS – zákaz výkonu športu na obdobie 1 mesiaca s prerušením v prestávke, podľa čl. 50/2a DP, od 29.06.2022 + 10€.

Migles Miroslav 1408560 (V. liga KG, vedúci družstva). Na základe správy DZ, podanie R cez ISSF a vlastných šetrení za telesné napadnutie hráča H po stretnutí 25. kola V. ligy KG: OFK Slovan Poproč – MFK Rožňava, podľa čl.50/1b DP ukladá DS – zákaz výkonu akejkoľvek funkcie a zákaz vstupu do priestorov určených na obdobie 2 mesiacov s prerušením v prestávke, podľa čl. 50/2a DP,  od 29.06.2022 + 10€.

Vinca Slavomír 1188382 (V. liga KG, hlásateľ). Na základe správy DZ, podanie R cez ISSF a vlastných šetrení za HNS (voči DO a družstvu H) počas stretnutia 25. kola V. ligy KG: OFK Slovan Poproč – MFK Rožňava, podľa čl.48/1c DP ukladá DS – zákaz výkonu funkcie na obdobie 4 týždňov s prerušením v prestávke, podľa čl. 48/2b DP,  od 29.06.2022 + 10€. 

FK Krásna (V. liga KG). Na základe podnetu KR VsFZ, za nenatáčanie videozáznamu podľa RS zo stretnutia 26.kola, V. liga KG: FK Krásna – OFK Slovan Poproč podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – pokutu 100€, podľa čl. 64/4 a čl. 12 DP, v spojení s čl. 6/f ​​Rozpisu regionálnych súťaží riadených VsFZ pre súťažný ročník 2021/2022.

ŠK Záhradné (IV. liga Sever). Bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení.

Koňáková Ivana (OŠK Teplička, V. liga PT, Hlavný usporiadateľ). Bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení.

FK Košická Nová Ves (IV. liga Juh). Na základe Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení pokračuje v disciplinárnom konaní a opätovne žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov počas stretnutia 30. kola IV. ligy Juh: FK Košická Nová Ves – FK TATRA Sokoľany podľa čl. 71/1, 3b,d DP,. Zároveň žiada klub o identifikáciu divákov do 04.07.2022. 

FK TATRA Sokoľany (IV. liga Juh). Na základe Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení pokračuje v disciplinárnom konaní a opätovne žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov počas stretnutia 30. kola IV. ligy Juh: FK Košická Nová Ves – FK TATRA Sokoľany podľa čl. 71/1, 3b,d DP,. Zároveň žiada klub o identifikáciu divákov do 04.07.2022.

 

Súvisiaci obsah