Sekretariát VsFZ Košice 

web stránka : www.futbalvsfz.sk

e mail : vsfz@stonline.sk  

fax : 055 / 6433 566

 

Vedúci sekretár VsFZ 

Marcel Eperješi, +421 911 945 550 , marcel.eperjesi@futbalnet.sk

 

Sekretár VsFZ - Matrika VsFZ - ekonomické oddelenie VsFZ  

Alžbeta Majláthová, +421 907 992 394 , alzbeta.majlathova@futbalnet.sk 

 

Fakturačné údaje VsFZ 

VsFZ, Alejová 2, 042 96 Košice

IČO : 17074029

DIČ:  2021157369

Číslo účtu VsFZ : SK75 0200 0000 0000 1543 9542

 

 

 

Nachádzate sa tu: