Komisia rozhodcov

Tajomníci
Ján Kopec
Komisia neprijala v sezóne 2023/2024 žiadne rozhodnutia.