Komisia rozhodcov

Tajomníci
Ján Kopec
Komisia neprijala v sezóne 2014/2015 žiadne rozhodnutia.