Komisia rozhodcov

Tajomníci
Ján Kopec
Komisia neprijala v sezóne 2012/2013 žiadne rozhodnutia.