Komisia rozhodcov

Tajomníci
Ján Kopec
Komisia neprijala v sezóne 2019/2020 žiadne rozhodnutia.