Komisia rozhodcov

Tajomníci
Ján Kopec
Komisia neprijala v sezóne 2015/2016 žiadne rozhodnutia.