Komisia rozhodcov

Tajomníci
Ján Kopec
Komisia neprijala v sezóne 2013/2014 žiadne rozhodnutia.