Komisia rozhodcov

Tajomníci
Ján Kopec
Komisia neprijala v sezóne 2011/2012 žiadne rozhodnutia.