Komisia rozhodcov

Tajomníci
Ján Kopec
Komisia neprijala v sezóne 2020/2021 žiadne rozhodnutia.