Komisia rozhodcov

Tajomníci
Ján Kopec
Komisia neprijala v sezóne 2021/2022 žiadne rozhodnutia.