Komisia rozhodcov

Tajomníci
Ján Kopec
Komisia neprijala v sezóne 2016/2017 žiadne rozhodnutia.