Komisia rozhodcov

Tajomníci
Ján Kopec
Komisia neprijala v sezóne 2022/2023 žiadne rozhodnutia.