Komisia rozhodcov

Tajomníci
Ján Kopec
SFVR-KR-2018/2019-0010

delegované osoby 10.kolo
SFVR-KR-2018/2019-0009

delegované osoby 9.kolo
SFVR-KR-2018/2019-0008

delegované osoby 8.kolo
SFVR-KR-2018/2019-0007

delegované osoby 7.kolo
SFVR-KR-2018/2019-0006

delegované osoby 6.kolo