Komisia rozhodcov

Tajomníci
Ján Kopec
Komisia neprijala v sezóne 2017/2018 žiadne rozhodnutia.