Materiál na konferenciu 26.11.2021

  Výsledky volieb do orgánov ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2022-2025

  27. nov 2021 o 14:14

  Dňa 26.11.2021 sa na Oblastnom futbalovom zväze v Michalovciach uskutočnili voľby do orgánov ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2022-2025.

  Za predsedu bol jednohlasne zvolený doterajší predseda ObFZ Michalovce

  PaedDr. Vladimír Čan.

  Výkonný výbor ObFZ Michalovce:

  PaedDr. Emil Dančišin, Marek Michlovič, Oto Palinský, Peter Škultéty, Ján Špivák, Mgr. Martin Špivák

  Členovia Riadnej konferencie ObFZ Michalovce:

  - zástupcovia VI. ligy ObFZ MI: Blažej Kačkoš, Róbert Mitník, Vladimír Praščák st., Ing. Ján Vajda

  - zástupcovia VII. ligy ObFZ MI: Miroslav Hreščák, Lukáš Kudelás, Milan Marjov, Norbert Megyesi

  - zástupcovia VIII. ligy ObFZ MI: Štefan Horňák, Ján Ždiňák

  Predseda revíznej komisie ObFZ Michalovce:

  Ing. Jaroslav Pado

  Predseda odvolacej komisie ObFZ Michalovce:

  Ing. Ján Šimko

  Predseda disciplinárnej komisie :

  JUDr. Vladimír Lisák

  Členovia riadnej "Konferencie VsFZ" za ObFZ Michalovce:

  PaedDr. Vladimír Čan, Ján Mano, Marek Michlovič

  Delegát za ObFZ Michalovce na volebnú "Konferenciu VsFZ" dňa 11.12.2021:

  PaedDr. Vladimír Čan

  Delegát za ObFZ Michalovce na volebnú "Konferenciu SFZ" dňa 18.2.2022:

  PaedDr. Vladimír Čan

  Týchto volieb sa zo 45 aktívnych FO-FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a Sobrance zúčastnili 37 poverení delegáti (nezúčastnili sa delegáti z 8 FO-FK).

  Predseda ObFZ MI PaedDr. Vladimír Čan ďakuje všetkým funkcionárom futbalových oddielov a futbalových klubov za spoluprácu a seriózny prístup k voľbám do orgánov ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2022-2025 a želá do ďalšej práce veľa zdravia, šťastia a úspechov, pracovnej a rodinnej pohody.

  Súvisiace články