Uznesenia odborných komisii 2021/2022

    Úradná správa č.39 z 13.04.2022