Informácie VK

    Tlačivo - NÁVRH NA ZARADENIE DO KANDIDÁTKY PRE VOĽBY NA ZASADNUTÍ VV ObFZ DŇA 13.12.2021