Štvrtok, 24. júna, 2021Meniny má Ján
Články a novinky ObFZ

Aktualizované usmernenie SFZ k vyhláške ÚVZ účinné od 10. mája 2021

10. máj 2021 o 00:00

Aktualizované usmernenie SFZ k vyhláške ÚVZ účinné od 10. mája 2021

Hlavné zmeny oproti úprave v týždni od 3.5.2021 – 9.5.2021

- opatrenia sú rozdelené do troch úrovní podľa stupňa varovania okresu, v ktorom sa uskutočňuje športová aktivita a podľa toho, či športová aktivita spadá pod športový  klub registrovaný pod športovým zväzom (ak nie, platí 6+1 na 300 m2 ),

- výrazná zmena nastáva pre 9 okresov na východe, ktoré sú v prvom stupni varovania a kde bude  môcť v interiéri športovať 25 osôb a v exteriéri 50 osôb v jednom sektore (Poprad, Stropkov, Snina, Spišská Nová Ves, Rožňava, Košice, Košice okolie, Trebišov, Michalovce)

- v 12 okresoch v druhom stupni varovania bude môcť trénovať 10+1 osôb v rámci  sektoru v interiéri aj v exteriéri (Sobrance, Gelnica, Vranov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Prešov, Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník)

- pre dva okresy v treťom stupni varovania (na východe nemáme žiaden okres) zatiaľ funguje  režim 6+1 na sektor 800 m2 ako doteraz.

COVID semafor pre šport dôrazne odporúčame priebežne sledovať, nakoľko  pandemická situácia sa v závislosti od okresov v rámci SR líši a usmernenie SFZ nemôže  zohľadňovať všetky tieto odlišnosti a ani nemá ambíciu COVID semafor pre šport nahrádzať alebo kopírovať. V prípade odlišnej úpravy sa riaďte oficiálnym COVID  semaforom pre šport.

Povolené sú už amatérske súťaže podľa vyhlášky č. 202/2021. Súťaž je možné  zorganizovať jedine ako hromadné podujatie jednorázovej povahy, ktorých všetci  účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym  výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové  podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín

Súvisiace články