Predseda ŠTK ObFZ MI

Marek Michlovič

e-mail: marek.michlovic@hamistrazske.sk


image

Členovia ŠTK ObFZ MI

  • Ing. Marek Žofčák
  • Mgr. Ladislav Popík
  • Lukáš Bodnár
  • Igor Gaľa

ŠTK ObFZ dáva FO-FK do pozornosti možnosť nahrávania a vkladania videozáznamov zo stretnutí súťaží ObFZ Michalovce na futbalnet týmto spôsobom: 

image

Spôsob vkladania videozáznamu zo stretnutia na futbalnet

Spôsob vkladania videozáznamu zo stretnutia na futbalnet

Nahrávanie videozáznamu do futbalnetu:

Sekretariát ObFZ žiada klubových manažérov o nahlásenie SportNet ID osoby (kameramana, no nie je podmienka), ktorý bude mať za klub práva vkladať tieto videozáznamy na server SFZ futbalnet cez  pomoc v ISSF. 

Po registrácii na: my.sportnet.online zašlite informáciu v tvare : 

Klub : OFK Staré,

Meno , priezvisko :  Ján Kováč,

SportNet ID : 5985848b2f71165821e25134 ,

Žiadam o pridelenie práv k nahrávaniu videozáznamov na server SFZ futbalnet.

zasielajte na mailové adresy : frantisek.ferenc@futbalsfz.sk

s predmetom : videozáznam