Žiadne šampanské, ani stávka. Spišiaci môžu spečatiť postup do druhej ligy