• Futbalnet»
  • Západoslovenský futbalový zväz

Ako ďalej?!

Aktualizované 15. nov 2020 o 17:51

Rozhovor s predsedom ZsFZ

Ilustračné foto (Zdroj: ZsFZ, Autor: Marián Červenka)

Obdobne ako na jar vláda SR s krízovým štábom pristúpila k opatreniam, ktoré znemožňujú momentálne pokračovať v súťažných stretnutiach. Tréningový proces je zakázaný. Je teda zrejmé, že v našich amatérskych podmienkach je v týchto dňoch prakticky nerealizovateľné hrať zápasy alebo trénovať. Aj preto sme si po troch týždňoch opäť pozvali na rozhovor predsedu ZsFZ Ladislava Gádošiho.

Pán predseda, dobrý deň. Ako vnímate súčasné dianie na amatérskom futbalovom poli?

Pekný deň všetkým. Viaceré kluby v rámci povinnej karantény boli nútené prerušiť tréningový proces, iné sa rozhodli netrénovať z preventívnych dôvodov. Predpokladám, že si drvivá väčšina hráčov, trénerov, rozhodcov a delegátov kladie otázku: Ako plánuje zareagovať Západoslovenský futbalový zväz na súčasnú situáciu? Rád by som predostrel myšlienky a úvahy, akým možným riešením sa zaoberá vedenie v snahe nájsť to najoptimálnejšie. V prvom rade je najdôležitejšie zdravie. Nechcem, aby to vyznelo ako fráza, ale musíme myslieť na aktérov zápasov, ich rodinných príslušníkov, kolegov, priateľov a známych. Do prerušenia súťaží sme v dôsledku preventívnych a karanténnych opatrení neodohrali 72 stretnutí vo všetkých vekových kategóriách.

To je značná porcia zápasov. Presunú sa do jarnej časti alebo niektoré stihnú futbalisti na západe ešte odohrať?

Ideálne by bolo, keby sme tieto duely dohrali v roku 2020, čiže na jeseň, aspoň v kategórii dospelých a v 3. lige dorastu. No považujem to za málo reálne a to vzhľadom na epidemiologickú situáciu a jej predpokladaný vývoj či skúsenosti z jarnej vlny epidémie. Z jesennej časti potrebujeme dohrať v jednotlivých súťažiach vzhľadom na počet účastníkov najviac päť kôl. Táto informácia platí pre ligy, ktoré pozostávajú zo šestnástich účastníkov. Najreálnejší variant, ak nám to štátne orgány dovolia, je dohrať zostávajúce stretnutia na jar. V prípade, že sa nám nepodarí do decembra dohrať zápasy (do 10. kola), začali by sme dohrávkami, nasledovalo by päť jesenných kôl (prípadne menej, podľa počtu účastníkov) a jarná časť, samozrejme bez prestávky.

Ako by teda vyzerala termínová listina?

Začnem od konca. Záver súťažného ročníka navrhujeme posunúť o týždeň neskôr na 27. júna. Začínali by sme 28. februára od dohrávok 11. kola (pri 16 účastníkoch). Odohrali by sme iba cez víkendy najskôr päť neodohratých kôl z jesennej časti a následne by sme pokračovali štvrtým jarným kolom (19. kolo). Presný harmonogram jarnej časti bude zverejnený do konca decembra. Všetky stretnutia do konca marca radíme klubom odohrať na umelých trávach, ktoré sú najbližšie k miestu domácich stretnutí, a to v prípade, ak hracia plocha na ich domácich ihriskách nebude spôsobilá na hru. Konkrétnymi riešeniami takýchto situácií sa bude ŠTK zaoberať v spolupráci s KR aj v závislosti od vyťaženosti umelých tráv. V tejto súvislosti podám návrh na VV ZsFZ, aby schválil uznesenie, podľa ktorého by prenájom umelých tráv financoval ZsFZ pre kluby, ktoré nemajú umelú trávu. Zdôrazňujem, že ide o predbežný návrh, ktorý budeme spoločne na základe pripomienok upravovať do záverečnej podoby. Z tohto dôvodu plánujeme, ak nám to situácia dovolí, ešte v decembri zvolať zástupcov postupne všetkých klubov na riešenie odohrania zápasov v jarnej časti.

  • # location: homeLeft
  • # location: homeLeft

Súvisiace články