04.05.2016,

Zmluva o sponzorstve v športe, dobrovoľníctve, amatérskom vykonávaní športu a mnohé iné.

04.05.2016,
Návrh zmlúv s dielne UčPS

UčPS vydáva pomocnú ruku pre športové kluby

Na stránke Učenej právnickej spoločnosti : www.ucps.sk , nájdete veľa odpovedí na otázky k Zákonu o športe, ktorý je platný od 01.01.2016.

Najčastejšie zmluvy v amatérskom futbale (sú to online dokumenty, treba požiadať o sprístupnenie): 

Zmluvu o sponzorstve v športe 

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti 

 

S úctou 

                      kolektív   UčPS

image
Prečítané: 410x