Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorích zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov. 

 

Zákon o športe
Zákon o športe - Zmluvy, odmeňovanie, dane a odvody
Pridané dňa25.02.2016Viac
Zákon o športe
Zákon o športe - Dobrovoľníctvo
Pridané dňa25.02.2016Viac
Zákon o športe
Zákon o športe - Sponzoring
Pridané dňa25.02.2016Viac
Zákon o športe
Praktické využitie Zákona o športe - Paragraf po paragrafe
Pridané dňa25.02.2016Viac