23.12.2019, Ž - admin VsFZ

KFL 2020 - nový šat

23.12.2019, Ž - admin VsFZ

V roku 2020 KFL po novom .

Dňa 23.12.2019 bola klubom splňajúcim podmienky zaradenia do zimnej prípravy klubov v košickej futbalovej lige 2020 zaslaná klubovému manažérovi pozvánka na zaradenie do jednotlivých skupín. 

Klubový manažér po prihlásení cez link do sportnetu musí Prijať pozvánku.

Následne kliknutím na Moje pozvánky je pre účasť v súťaži je potrebné, aby ste prihlásili do súťaže konkrétne družstvo a pre súťaž vytvorili súpisku účastníkov za Vaše družstvo /kliknutím na odkaz/ .

S tohto dôvodu, žiadam klubových manažérov o promtné prijatie pozvánky, pridanie družstva a potvrdenie pracovných súpisiek pre vygenerovanie skupín.   


[doc]Pozvánka na KFL .pdf
Prečítané: 1355x