Pondelok, 27. septembra, 2021Meniny má Cyprián
Martin Čaja|31. aug 2020 o 00:00

Úradná správa KR č.8

KR upozorňuje R na včasné ospravedlňovanie. R je povinný sa ospravedlniť najneskôr 10 dní prostredníctvom emailu na adresu: krobfztn@centrum.sk. V prípade že sa R ospravedlní neskôr ako 10 dní tak ospravedlnenie zaslať na emailovú adresu: KR upozorňuje R na včasné ospravedlňovanie. R je povinný sa ospravedlniť najneskôr 10 dní prostredníctvom emailu na adresu: krobfztn@centrum.sk. V prípade že sa R ospravedlní neskôr ako 10 dní tak ospravedlnenie zaslať na emailovú adresu: krobfztn@centrum.sk a sms na tel: 0905399302. Inú formu ospravedlnenia nebude KR akceptovať!!!

KR upozorňuje R, aby sa ospravedlňovali aj na pracovné dni.

KR upozorňuje R že v prípade že sa R ospravedlní zo zdravotných dôvodov je R povinný zaslať lekárske potvrdenie na mail KR!!!

KR upozorňuje R a DS, aby sledovali Úradné správy všetkých komisií. Úradné správy sú zverejnené v piatok: ŠTK, DK, v pondelok KR a Obsadenie R na internetovej stránke Obfz Trenčín.

KR upozorňuje R, aby sa pred stretnutím navzájom kontaktovali a informovali sa o mieste stretnutia. Tak isto treba kontaktovať aj DS stretnutia.

KR upozorňuje R zaradených do súťaží riadených Zsfz, že R v prípade ospravedlnenia v súťažiach Zsfz sú povinný zaslať ospravedlnenie aj na mail: krobfztn@centrum.sk  V prípade, že nebude včas zaslaný mail na KR , bude R, ktorý si nesplní danú povinnosť odstúpený na KR Zsfz.

FK 1925 Zemianske Podhradie – TJ Zavažan Kálnica KR prijala opatrenia v súlade zo zásadami pre činnosť.

Ospravedlnení:

Sobota (29.8.2020) Kubánová, Nedbal, Žiška, Švancara

Sobota – Nedeľa ( 29.8.2020 – 30.8.2020) Dragula, Jakúbek, Madara, Pajtina, Barančík, Svetkovič ( od 17:00)

Nedeľa ( 30.8.2020) Stacho

Ospravedlnení do prihlásenia: Igaz, Laurenčík, Király, Malík

Martin Markech – poverený vedením KR

Súvisiace články