Športovo-technická komisia

Úradná správa ŠTK č. 26 zo dňa 28.03.2024

28. mar 2024 o 18:22

ŠTK žiada FK o správne evidovanie žiadostí. V prípade, že pre žiadosť nie je potrebný súhlas súpera požiadavku je potrebné požiadať cez detail MFS - podanie na komisiu. V prípade, ak je k žiadosti potrebný súhlas súpera žiadosť je potrebné podať cez detail MFS – žiadosť o zmenu termínu MFS. 

ŠTK upozorňuje FK na plnenie si povinnosti vyplývajúcej zo znenia SP čl. 57/a (spracovať pred stretnutím zoznam členov usporiadateľskej služby s vyznačením prideleného čísla a odovzdať̌ ho delegátovi zväzu alebo rozhodcovi stretnutia).

ŠTK upozorňuje futbalové kluby na nasadenie funkcionality evidencie ostaršenia hráčov v ISSF systéme. Jedná sa o proces od zadania cez elektronickú podateľňu, schválenia hráčom až po schválenie tajomníkom komisie. Ostaršenie je potrebné  pri štarte hráča z kategórie prípravky → žiaci, žiaci → dorast, dorast → dospelí (pokiaľ hráč nedovŕšil18.rok veku). Kompletné informácie, ako aj popis stavu žiadosti, sú uvedené na stránke https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

ŠTK upozorňuje FK na kompletné vypĺňanie zápisu o stretnutí v prípade, že stretnutie rozhoduje laik. Vykonanie konfrontácie, počet usporiadateľov a meno HÚ sú povinné údaje.

ŠTK upozorňuje FK na dodržiavanie SP (hlavný tréner je povinný vo všetkých súťažiach). V prípade, že FK nedisponuje trénerom s platnou licenciou v zmysle SP je potrebné absolvovať školenie. Viac info: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-trencin/spravy/planovane-skolenia-trenerov/ a na stránkach SFZ. 

7. liga HUMMEL: TJ Slovan Zamarovce, FK Horná Súča, TJ Slovan Trenčianska Turná upozornenie na porušenie SP čl. 39/a, f.

8. liga – JUH: 15. kolo, OFK Čachtice – FK Bradlan Brezová pod Bradlom, ŠTK berie na vedomie nenastúpenie FK Bradlan Brezová pod Bradlom na MFS. ŠTK pre porušenie SP čl. 82/b MFS v zmysle SP čl. 11 kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech OFK Čachtice. ŠTK pre porušenie SP odstupuje FK Bradlan Brezová pod Bradlom na DK s návrhom poplatku vo výške 50€ v zmysle RS čl. 21/k.

8. liga – JUH: 15. kolo, FK 1925 Pobedim – OŠK Lubina, ŠTK berie na vedomie nenastúpenie OŠK Lubina na MFS. ŠTK pre porušenie SP čl. 82/b MFS v zmysle SP čl. 11 kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech FK 1925 Pobedim. ŠTK pre porušenie SP odstupuje OŠK Lubina na DK s návrhom poplatku vo výške 50€ v zmysle RS čl. 21/k.

4. LŽ – SEVER: 21. kolo, TJ Inovec Trenčianske Jastrabie – TJ Lokomotíva Trenčianska Teplá, ŠTK berie na vedomie nenastúpenie TJ Inovec Trenčianske Jastrabie na MFS.

Prípravka U07: ŠTK žiada FK nahlásiť termíny organizácie turnajov


Zmena termínov, UHČ a HP

5. LD

18. kolo, Soblahov – Trenčianska Turná, 10.04.2024 o 16:00 hodine.


4. LŽ – SEVER

16. kolo, Trenčianske Jastrabie – Veľká Hradná, 04.04.2024 o 17:00 hodine.

14. kolo, Soblahov – Trenčianske Jastrabie, 11.04.2024 o 17:00 hodine.


4. LMŽ – JUH

14. kolo, Dolné Srnie – Považany, 03.04.2024 o 17:00 hodine.

14. kolo, Vrbovce – Krajné, 17.05.2024 o 16:00 hodine.


Prípravka U11 – skupina „C“

20. kolo, Vrbovce – Kálnica, 25.05.2024 o 10:00 hodine.


Prípravka U09 – skupina „B“

12. kolo, Horné Srnie – Ľuborča, 11.04.2024 o 17:00 hodine.


Prípravka U09 – skupina „C“

10. kolo, Brezová p./B. – Stará Myjava, 17.04.2024 o 16:00 hodine.


Denis Poruban

predseda Športovo-technickej komisie ObFZ Trenčín

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 04.04.2024

Súvisiaci obsah