Disciplinárna komisia

Úradná správa DK č. 24 zo dňa 28.3.2024

(Autor: FIFA)
28. mar 2024 o 00:00

Úradná správa DK Obfz Trenčín č.24 zo dňa 28.3.2024

 

Pozastavenie výkonu športu 71/1 71/3a,b,d 34/7 od 25.3.2024

 
U146 Boris Drienka-1211688-TJSlovan Zamarovce-7 liga 1 s.s.N DP 37/3
U147 Tomáš Salva-1382190-TJ ŠtartSvinná-U-15-1 s.s.N DP 45/1b,2
U148 Peter Nešťák-1095380-U-19 /T/ TJ Iskra Moravské Lieskové-3 týždne zákaz výkonu všetkých funkcií N DP 48/1c,2b 16/1,2 
U149 Miroslav Šmátrala-1115380-TJ Slovan Zamarovce-7 liga-na základe vlastných zistení DK a stanoviska odbornej komisie    /KR/ 3 týždne N DP 48/1c,2b

U150 Rastislav Horňák-1031479- /VM/ TJ Slovan Trenčianska Turná zákaz výkonu všetkých funkcií 3 týždne N a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s DO DP 48/1c,2b 16/1,2 19/1

U151 Lukáš Ježík-1491996-/HU/ zákaz výkonu funkcie 3 týždne N DP 57/1a,c

U152 Jakub Barančík-1299819- /R/ 2 týždne N DP 63/1a,2a

 

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s.n za 5xŽK DP 37/5a od 25.3.2024

 

U153 Peter Svinkásek-1291657-TJ Tatran Polianka 8J

U154 Marek Viselka-1155733-Stará Myjava 7 liga

U155 Juraj Barták-1131227-TJ SPP Veľké Bierovce 7 liga

 

Disciplinárne opatrenia:

 

U156 FK 1925 Pobedim 8J-RP 10€, DK ukladá klubu ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze vstupu diváka -Luboš Gono-na všetky stretnutia FK 1925 Pobedim od.28.3.2024 do 31.8.2024

U157 TJ Slovan Trenčianska Turná-7 liga RP 10€, pokuta 50€ za nedostatočnú US, /vniknutie do kabíny R po stretnutí/Jakub   Horňák-/člen US-zákaz výkonu funkcie na 3 týždne N DP 48/1c,2b zákaz vstupu do priestorov umožňujúci styk s DO.16/1,2 19/1

U158 FK Bradlan Brezová-8J-RP 10€, poplatok na návrh ŠTK 50€, RS 21/k SP 82/b SP čl.11

U159 OŠK Lubina 8J-RP 10€, poplatok na návrh ŠTK 50€, RS 21/k SP 82/b,SP čl.11


Upozornenie:

DK ObFZ Trenčín upozorňuje futbalové kluby, že všetky podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadania komisie – štvrtok do 12,00hod.

Podania na komisiu je potrebné podávať elektronicky cez ISSF. Podania mimo ISSF nebudú komisiou prerokované.

Najbližšie zasadanie DK ObFZ Trenčín sa uskutoční 4.4.2024

Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od dňa oznámenia rozhodnutia komisie(čl.84, odst.1). Odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa Disciplinárneho poriadku čl.83.

Jaroslav Hromník predseda DK ObFZ Trenčín


Súvisiaci obsah