Disciplinárna komisia
Členovia
Roman Šišovský
Anton Jakúbek
Miroslav Tarabus
Ján Dreveňák
Radovan Pristach
Tajomníci