Výkonný výbor ObFZ

  Meno a priezviskoFunkcia

  Ivan Gróf

  predseda
  Marcel Meravýpopreseda
  Pavol Horešpopredseda
  Pavel Pristaščlen VV
  Henrich Šálekčlen VV
  Milan Dunajčíkčlen VV
  Ján Burzačlen VV
  Ján Obedačlen VV

  Peter Sokol

  člen VV

  Jozef Mrázik

  člen VV
  Marek Koníčekčlen VV

  Miroslav Sokolík

  člen VV