Meno a priezvisko Funkcia
Ivan Gróf predseda
Marcel Meravý popreseda
Pavol Horeš popredseda
Pavel Pristaš člen VV
Henrich Šálek člen VV
Milan Dunajčík člen VV
Ján Burza člen VV
Ján Obeda člen VV
Ľubomír Horný člen VV
Jaroslav Ružička člen VV
Marek Koníček člen VV
Anton Hlávek člen VV