Hodnotiace správy komisií

    Súťažný ročník 2019/2020

    Správa ŠTK 2019/2020 jeseň.doc
    Správa OdK 2019/2020 jeseň.doc
    Správa KR 2019/2020 jeseň.docx
    Správa KMaŠF 2019/2020 jeseň.doc

    Súťažný ročník 2018/2019

    Správa ŠTK 2018/2019 jeseň
    Správa DK 2018/2019 jeseň 2 časť
    Správa KMaŠF 2018/2019 jeseň
    Správa KMaŠF 2018/2019 jar
    Správa KR 2018/2019 jeseň
    Správa KR 2018/2019 jar
    Správa DK 2018/2019 jeseň 1 časť
    Správa ŠTK 2018/2019 - jarná časť
    Správa OdK 2018/2019