Hodnotiace správy komisií

  Súťažný ročník 2019/2020

  Správa ŠTK 2019/2020 jeseň.doc
  Správa OdK 2019/2020 jeseň.doc
  Správa KR 2019/2020 jeseň.docx
  Správa KMaŠF 2019/2020 jeseň.doc

  Súťažný ročník 2018/2019

  Správa ŠTK 2018/2019 jeseň
  Správa DK 2018/2019 jeseň 2 časť
  Správa KMaŠF 2018/2019 jeseň
  Správa KMaŠF 2018/2019 jar
  Správa KR 2018/2019 jeseň
  Správa KR 2018/2019 jar
  Správa DK 2018/2019 jeseň 1 časť
  Správa ŠTK 2018/2019 - jarná časť
  Správa OdK 2018/2019