Schválené dohody

      SPOLOČNÉ MUŽSTVÁ MLÁDEŽE:

      SÚHLAS SO ŠTARTOM HRÁČA VO VYŠŠEJ VEKOVEJ KATEGÓRIÍ:

      STRIEDAVÝ ŠTART HRÁČA: